Tra cứu thông tin hội viên

Vào link đăng nhập tại đây

Vào link đăng ký tại đây

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Nhập email cá nhân để đăng ký, nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu.

Bước 2: Đăng nhập lại hệ thống

Bước 3: Nhập mã hội viên

Cách lấy mã hội viên từ số thẻ: Mã hội viên là ký tự thứ 6-> ký tự 12 trong dãy số thẻ

Hướng dẫn tra cứu

Tra cứu các thông tin các thông tin

Thông tin hội viên
Thông tin thẻ
Lịch sử tích điểm
Lịch sử đổi/sử dụng tiền


Xem “Thông tin hội viên” chọn icon 

Xem “Thông tin hội Thẻ” chọn icon 

Xem “Lịch sử tích điểm” chọn icon 

Xem “Lịch sử đổi/sử dụng tiền” chọn icon 

Để biết thêm thông tin chi tiết hay thắc, vui lòng liên hệ hotline 0914.303.555 hoặc email chamsockhachhang@hyundaisonghan.com.vn

Contact Me on Zalo
call to Hyundai Sông Hàn
đăng lý lái thử